Također vidite önün

Turski uredi

Zamjenica uredi

onun

  1. njegov (njegova, njegovo, njegove, njegovi)
  2. njezin, njen (njena, njeno, njene, njeni)

Objašnjenja uredi

  • Koristi se sa sufiksom "-i" (, -u, ) nakon suglasnika i "-si" (-sı, -su, -sü) nakon samoglasnika.
    anne → onun annesi (ili samo "annesi")
    majka → njegova/njena majka
  • okul → onun okulu (ili samo "okulu")
    škola → njegova/njena škola