Wikirječnik:Odricanje odgovornosti

WIKIRJEČNIK NE GARANTUJE TAČNOST NI KOMPLETNOST BILO KOJEG ČLANKA

Wikirječnik je rječnik otvorenog sadržaja, i njegovi autori su dobrovoljci koji svojim radom pokušavaju napraviti riznicu znanja. Njena struktura i organizacija je takva da svaki pojedinac sa pristupom internetu može mijenjati sadržaj koji se nalazi u člancima Wikirječnika. Stoga smo dužni da vas obavijestimo da ne možemo garantovati tačnost niti jednog članka koji pronađete ovdje, niti nam je poznato da li su autori u stvari kvalificirani da ponude tačno mišljenje o bilo kojoj temi.

Ovo naravno ne znači da u Wikirječniku nećete pronaći mnoštvo vrijednih i tačnih informacija, ali mi naravno to ne možemo jamčiti, jer svaki članak može u svakom trenutku biti izmijenjen ili sadržavati elemente koji nisu u skladu sa trenutno vladajućim naučnim stavovima.

Nijedan od autora, sponzora, administratora ili bilo ko povezan na neki način sa Wikirječnikom ne može biti smatran odgovornim za pojavu bilo koje informacije navedene ovdje (ili povezane odavde) i način i rezultate vaše upotrebe istih, kao što niti Wikirječnik ne može biti držan odgovornim za iste ove stvari. Neke informacije koje se ovdje pojavljuju mogu kršiti zakone pojedinih zemalja, u kojima se vi možete nalaziti prilikom pristupa ovim informacijama. Wikirječnik pokušava obeshrabriti bilo koje kršenje zakona, ali kako su informacije pohranjene na serveru lociranom u Kaliforniji, SAD, smatra se da informacije pohranjene ovdje uživaju zaštitu Ustava SAD-a, Prvog Amandmana na Ustav SAD-a kao i Univerzalne deklaracije UN-a o pravima čovjeka. Zakoni u zemlji u kojoj se nalazite možda ne obezbjeđuju isti nivo prava kao pomenuti pravni dokumenti, te vas upozoravamo da Wikirječnik ne može biti odgovoran za bilo koje potencijalno kršenje tih zakona, niti upotrebu objavljenih informacija unutar takvih jurisdikcija.

Ukoliko vam je potreban specifičan savjet (medicinski, pravni,...) , molimo vas da se obratite licu koje za to ima potrebne kvalifikacije i ovlaštenja u zemlji u kojoj se nalazite. Wikirječnik ne posjeduje jedinstven način kontrole kvaliteta, i mada vrlo često naši čitaoci vrše ispravke grešaka, niko nema pravnu obavezu da to čini i stoga dostupne informacije nemaju nikakvo jamstvo tačnosti i upotrebljivosti u bilo koju svrhu.

Niko ne može tražiti odštetu od Wikirječnika, niti ga držati odgovornim za štete nastale upotrebom informacija objavljenih ovdje i na drugim Wikirječnicima. Objavljene informacije ne podrazumijevaju nikakvu vrstu ugovora između vas i Wikirječnika o upotrebi informacija (izuzev GNU Slobodne Dokumentacione Dozvole).