mantarı

TurskiUredi

Imenički oblikUredi

mantarı

  1. Akuzativ jednine od mantar ("gljiva, pečurka")