abdesli

pod abdestom, čovjek koji ima (koji je uzeo) abdest