సిగరెట్టు

TeluguUredi

ImenicaUredi

సిగరెట్టు (sigareṭṭu)

  1. cigareta