మేఘము

TeluguUredi

ImenicaUredi

మేఘము (mēghamu) m. (mn. మేఘములు)

  1. oblak

IzvedeniceUredi